Soorten Mediation

Je kunt mediation indelen in verschillende soorten, afhankelijk van het gebied waarop een conflict speelt. Ik wil voorop stellen, dat voor mij communicatie en begrip in alle situaties de sleutel vormen voor een oplossing. Mijn werkwijze verschilt dan ook niet of nauwelijks tussen de soorten mediation en zal er altijd op gericht zijn om door het creëren van onderling begrip en oog voor elkaars belangen een oplossing te vinden. Het kan wel raadzaam zijn om de gemaakte afspraken te laten beoordelen door een deskundige. Je kunt hiervoor gebruik maken van mensen uit mijn netwerk (zie Links) of zelf een deskundige inschakelen.

Familiemediation

Je kunt hierbij denken aan scheiding, maar ook aan verstoorde verhoudingen, conflicten over bijvoorbeeld een erfenis. In iedere familie komt wel eens een confict voor. Vaak lost dat zichzelf weer op, maar soms gaat de ruzie een eigen leven leiden en verslechteren of verdwijnen de contacten. Dat wil lang niet altijd zeggen dat de wens niet bestaat om het contact te herstellen. Bij scheiding is er vaak al een lange periode van stress voorafgegaan aan het moment waarop de hulp van een mediator wordt ingeroepen. In die tijd is de communicatie en het wederzijds begrip onder druk komen te staan. Door op een open wijze in een neutrale omgeving het gesprek aan te gaan wordt dat begrip hersteld. Dan wordt ook duidelijk wat de partijen nu echt belangrijk vinden en verplaatst het gesprek zich vanzelf naar de toekomst.

Arbeidsmediation

Ook in een werksituatie is er soms sprake van een stroeve verstandhouding. Dit kan tussen werknemer en werkgever zijn, maar ook tussen management en werkvloer of binnen een team. Het is belangrijk om de partijen in een conflict goed te benoemen. Een afspraak tussen team en manager heeft alleen overlevingskansen als het hele team hiermee instemt, tenzij een delegatie een duidelijk mandaat heeft gekregen.
Openheid is cruciaal bij mediation in het algemeen, en bij teammediation in het bijzonder. Niemand heeft iets aan politiek correcte antwoorden. Het is zonde van ieders tijd en moeite wanneer na afloop blijkt dat mensen zich niet (helemaal) hebben uitgesproken over wat hen dwarszit.
Het creëren van openheid is mijn taak, maar ik heb daar hulp bij nodig, met name van management/leiding. Teamleden zullen zich veel eerder openstellen wanneer ze zien dat hun leidinggevende dat ook doet. Aan mij de taak om een sfeer en setting te creëren waarin dat vanzelf spreekt.
Bij arbeidsconflicten die voor de rechter komen, wordt vaak eerst verwezen naar mediation. Indien een van de partijen in het voorafgaande proces mediation heeft afgewezen wordt dat vaak gezien als onwil om er samen uit te komen. Alle reden dus om met een mediator om tafel te gaan zitten!

Financiële mediation

Ook bij geschillen tussen banken en hun klanten kan mediation uitkomst bieden en mogelijk de klantrelatie redden.
Ik heb ruime werkervaring in de financiële sector. Het is me opgevallen dat in veel gevallen nadat een klant een klacht heeft ingediend, de relatie tussen bank en klant aanzienlijk bekoeld is. Ook als die klacht naar het schijnt naar tevredenheid is opgelost. Kennelijk spelen er nog andere zaken, die de relatie onder druk blijven zetten. En dit is voor beide partijen niet prettig.
Ik denk dat dit veroorzaakt wordt door de gekozen oplossing. Deze is vaak puur zakelijk, terwijl de klacht (het conflict) in ieder geval deels persoonlijk is. Anders gezegd: het probleem is zakelijk, maar het conflict is persoonlijk. En het conflict vraagt dus om een persoonlijke oplossing. Zonder dat ook de persoonlijke aspecten van het conflict worden aangekaart, zal de klacht, ondanks de zakelijke afhandeling, blijven sluimeren. Als een veenbrand zal hij steeds weer op een andere plek oplaaien om uiteindelijk het eind van de relatie te betekenen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6  +  4  =